Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

***** ประกาศเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ ชำรุด จำนวน ๑๑๗ รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

*****การประชุมสภาเทศบาลเมืองปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๖ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปัตตานี ชั้น ๔
******"โครงการค่ายปั้นเรื่องให้เป็นเสียงเพลง"เปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักในเสียงเพลง เรียนรู้ประสบการณ์เพลงจากศิลปินอาชีพ
*****เรียน พี่น้องประชาชนชาวปัตตานีทุกท่านทราบ
***** ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ และขอความร่วมมือในการสอดส่องดูแลสาธาระณะสมบัติในพื้นที่
*****เทศบัญญัติกำหนดอัตราค่ำกำจัดขยะมูลฝอย (สำนักการช่าง)
*****เทศบาลเมืองปัตตานี จัดงานมหกรรมไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
*****ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2557
*****เทศบาลเมืองปัตตานี จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557
*****ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)
*****ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)

ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4
พิธีมอบเกียรติบัตรทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมจัดระเบียบตลาดวิวัฒน์ 1
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมจัดระเบียบตลาดวิวัฒน์ 1
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
กิจกรรมเมืองสวยใส ไร้มลพิษ พิชิตขยะ
กิจกรรมเมืองสวยใส ไร้มลพิษ พิชิตขยะ
โครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม
โครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม
วันแม่แห่งชาติ 2557
วันแม่แห่งชาติ 2557
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอาน
มอบประกาศนียบัตรให้กับ อสม.ที่มีผลการปฎิบัติงานดี
มอบประกาศนียบัตรให้กับ อสม.ที่มีผลการปฎิบัติงานดี
น้ำชายามเช้าเทศบาลพบประชาชน  ชุมชนหัวตลาด
น้ำชายามเช้าเทศบาลพบประชาชน ชุมชนหัวตลาด

อ่านต่อ

เว็บบอร์ด

Q143658
1/0
Q143650
2/0
Q143647
2/0
Q143646
2/0
Q143636
3/0