Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

***** ประกาศเทศบาลเมืองปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ ชำรุด จำนวน ๑๑๗ รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

*****การประชุมสภาเทศบาลเมืองปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๖ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปัตตานี ชั้น ๔
******"โครงการค่ายปั้นเรื่องให้เป็นเสียงเพลง"เปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักในเสียงเพลง เรียนรู้ประสบการณ์เพลงจากศิลปินอาชีพ
*****เรียน พี่น้องประชาชนชาวปัตตานีทุกท่านทราบ
***** ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ และขอความร่วมมือในการสอดส่องดูแลสาธาระณะสมบัติในพื้นที่
*****เทศบัญญัติกำหนดอัตราค่ำกำจัดขยะมูลฝอย (สำนักการช่าง)
*****เทศบาลเมืองปัตตานี จัดงานมหกรรมไก่ฆอและ ภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
*****ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2557
*****เทศบาลเมืองปัตตานี จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557
*****ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)
*****ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ต่อ)

ข่าวกิจกรรม

ปัตตานีวันนี้
ปัตตานีวันนี้
แสงไฟยามค่ำคืน สี่แยกถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี
แสงไฟยามค่ำคืน สี่แยกถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี
ถนนสายรอมฎอน บริเวณหน้ามัสยิดกลางปัตตานี
ถนนสายรอมฎอน บริเวณหน้ามัสยิดกลางปัตตานี
พบปะและให้กำลังใจอาสาสมัครพิทักษ์เมือง
พบปะและให้กำลังใจอาสาสมัครพิทักษ์เมือง
ประชุมเปลี่ยนฐานะ
ประชุมเปลี่ยนฐานะ
การแข่งขันกีฬาลำดวลเกมส์ ครั้งที่ 5
การแข่งขันกีฬาลำดวลเกมส์ ครั้งที่ 5
อบรมการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวตำบลสะบารัง
อบรมการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวตำบลสะบารัง
มอบเครื่องบริโภคในการละศิลอดช่วงเดือนรอมฎอน
มอบเครื่องบริโภคในการละศิลอดช่วงเดือนรอมฎอน
น้ำชายามเช้าเทศบาลพบประชาชน ชุมชนยูโยด่านภาษี
น้ำชายามเช้าเทศบาลพบประชาชน ชุมชนยูโยด่านภาษี
โครงการเมืองปัตตานีลดการใช้พลังงานมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ระยะที่ 1
โครงการเมืองปัตตานีลดการใช้พลังงานมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ระยะที่ 1

อ่านต่อ

เว็บบอร์ด

Q143199
1/0
Q143194
1/0
Q143191
1/0
Q143188
1/0
Q143182
134/0